Tee rahastomerkintä

eQ Vaihtuva Korko

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä merkintäpäivänä klo 18 mennessä.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 0,00 %
Vaihtopalkkio 0,00 %
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 0,30 % Sarja 1 T 0,30 %

Rahaston esitteet ja säännöt

Kuukausikatsaus
ESG-raportti
Vanhat katsaukset ja raportit
Rahastoesite
Säännöt
Kestävyystiedot
Avaintietoasiakirja
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

Sijoitusrahasto eQ Vaihtuva Korko on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto, joka sijoittaa pääosin valtioiden, yritysten ja muiden yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin vaihtuvakorkoisiin korkoinstrumentteihin.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahaston vertailuindeksi on kolmen kuukauden Euribor-koron noteerauksista laskettu indeksi, joka ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Vaihtuva Korko -rahaston rahastoesitteessä.

Rahaston arvot

Tuotto %
Tuotto 1 kuukausi 0,31 %
Tuotto 3 kuukautta 0,90 %
Tuotto 6 kuukautta 2,23 %
Tuotto YTD 2,09 %
Tuotto 1 vuosi 1,22 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta 0,75 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 116,09/113,13
Ylin/alin 3v 116,09/113,13
Volatiliteetti 1kk 0,63
Volatiliteetti 1v 1,52

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.