Tee rahastomerkintä

eQ Kehittyvät Markkinat Pie...

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisen kuukauden 15. ja 31. päivä, jos ne ovat pankkipäiviä Suomessa.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä viisi pankkipäivää ennen merkintäpäivää klo 18 mennessä. Tarkasta päivät täältä
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä viisi pankkipäivää ennen lunastuspäivää klo 12 mennessä. Tarkasta päivät täältä

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%, min. 20€
Vaihtopalkkio 50% lunastus- ja merkintäpalkkiosta (alennus ei koske eQ kiinteistö- ja indeksirahastojen palkkioita)
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 2,50% Sarja 1 T 2,50% Sarja 2 K 1.50 % + tuottosidonnainen palkkio (15% siitä osasta tuottoa joka ylittää palkkiokynnyksen 3,5% p.a.)

Rahaston esitteet ja säännöt

Kuukausikatsaus
ESG-raportti
Vanhat katsaukset ja raportit
Rahastoesite
Säännöt
Kestävyystiedot
Avaintietoasiakirja Sarja 1
Avaintietoasiakirja Sarja 2
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

Erikoissijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääosin kehittyvillä markkinoilla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö -rahaston rahastoesitteessä.

Rahaston arvot

eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K · eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2 K

Tuotto %
Tuotto 1 kuukausi 4,63 %
Tuotto 3 kuukautta 1,41 %
Tuotto 6 kuukautta 8,05 %
Tuotto YTD 10,03 %
Tuotto 1 vuosi 2,16 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta 8,80 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 137,94/113,13
Ylin/alin 3v 149,79/102,72
Volatiliteetti 1kk 6,41
Volatiliteetti 1v 11,62

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.