Tee rahastomerkintä

eQ Eurooppa Pienyhtiö

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä merkintäpäivänä klo 18 mennessä.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio

1,00%, min. 20€

Vaihtopalkkio 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 1,70% Sarja 2 K 0,90% + tuottosidonnainen palkkio (15% siitä osasta tuottoa joka ylittää palkkiokynnyksen 3,5% p.a.)
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

Sijoitusrahasto eQ Eurooppa Pienyhtiö on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääosin eurooppalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Eurooppa Pienyhtiö -rahaston rahastoesitteessä.

Rahaston arvot

Tuotto %
Tuotto 1 kuukausi -1,81 %
Tuotto 3 kuukautta 0,01 %
Tuotto 6 kuukautta 1,96 %
Tuotto YTD 5,32 %
Tuotto 1 vuosi -16,75 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta 9,23 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 27,16/19,93
Ylin/alin 3v 35,38/17,13
Volatiliteetti 1kk 8,00
Volatiliteetti 1v 16,18

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.