Tee rahastomerkintä

eQ Eurooppa Osinko

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä merkintäpäivänä klo 18 mennessä.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %, min. 20 €
Vaihtopalkkio 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 1,7 % Sarja 1 T 1,7 %

Rahaston esitteet ja säännöt

Kuukausikatsaus
ESG-raportti
Vanhat katsaukset ja raportit
Rahastoesite
Säännöt
Kestävyystiedot
Avaintietoasiakirja
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

Sijoitusrahasto eQ Eurooppa Osinko on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääosin eurooppalaisiin korkean osinkotuoton omaaviin yrityksiin. Pääpaino on likvideissä, suurissa yrityksissä.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Europe Index (1.1.2018 alkaen), joka ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Eurooppa Osinko -rahaston rahastoesitteessä.

Rahaston arvot

Tuotto %
Tuotto 1 kuukausi -2,66 %
Tuotto 3 kuukautta -6,87 %
Tuotto 6 kuukautta 1,86 %
Tuotto YTD 3,46 %
Tuotto 1 vuosi -1,43 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta 13,85 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 231,48/171,47
Ylin/alin 3v 247,73/144,15
Volatiliteetti 1kk 16,37
Volatiliteetti 1v 22,34

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.