Tee rahastomerkintä

eQ Eurooppa Aktiivi

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä merkintäpäivänä klo 18 mennessä.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00% min 20€
Vaihtopalkkio 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta (alennus ei koske eQ kiinteistö- ja indeksirahastojen palkkioita)
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 1,5 %
Rahaston hallinnointipalkkio sisältää myös alarahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

Erikoissijoitusrahasto eQ Eurooppa Aktiivi on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin yhteen tai useampaan Eurooppaan sijoittavaan aktiivisesti hoidettuun rahastoon. Pääpaino on kasvu- ja laatuyrityksiin sijoittavissa rahastoissa. Sijoitukset toteutetaan sijoittamalla varat muiden rahastojen osuuksiin, jotka luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n tai 9:n mukaisiksi rahoitustuotteiksi.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että kohderahastojen sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Europe Index (1.1.2018 alkaen), joka ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Eurooppa Aktiivi -rahaston rahastoesitteessä

Rahaston arvot

Tuotto %
Tuotto 1 kuukausi -1,89 %
Tuotto 3 kuukautta 2,34 %
Tuotto 6 kuukautta 4,45 %
Tuotto YTD 10,58 %
Tuotto 1 vuosi 7,95 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta 3,98 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 151,93/123,02
Ylin/alin 3v 165,29/123,02
Volatiliteetti 1kk 12,35
Volatiliteetti 1v 18,19

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.