Tee rahastomerkintä

eQ Lyhyt Korko

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä merkintäpäivänä klo 18 mennessä.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 0,00 %
Vaihtopalkkio 0,00 %
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 0,15 %

Rahaston esitteet ja säännöt

Kuukausikatsaus
ESG-raportti
Vanhat katsaukset ja raportit
Rahastoesite
Säännöt
Kestävyystiedot
Avaintietoasiakirja
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

Sijoitusrahasto eQ Lyhyt Korko on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto, joka sijoittaa hyvän luottokelpoisuuden omaaviin, euromääräisiin korkoinstrumentteihin, kuten sijoitustodistuksiin, yritystodistuksiin sekä vaihtuvakorkoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoitukset ovat jäljellä olevalta laina-ajaltaan pääosin alle vuoden mittaisia.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Lyhyt Korko -rahaston rahastoesitteessä.

Rahaston arvot

Tuotto %
Tuotto 1 kuukausi 0,25 %
Tuotto 3 kuukautta 0,69 %
Tuotto 6 kuukautta 1,17 %
Tuotto YTD 1,01 %
Tuotto 1 vuosi 1,29 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta 0,17 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 139,15/137,24
Ylin/alin 3v 139,15/137,24
Volatiliteetti 1kk 0,12
Volatiliteetti 1v 0,17

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.