Tee rahastomerkintä

eQ High Yield

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä merkintäpäivänä klo 18 mennessä.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %, min. 20 €
Vaihtopalkkio 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 0,9 % Sarja 1 T 0,9 %
Rahastoon sisältyy myös muita kuluja. Ks. Avaintietoasiakirja.

Rahaston esitteet ja säännöt

Kuukausikatsaus
ESG-raportti
Vanhat katsaukset ja raportit
Rahastoesite
Säännöt
Kestävyystiedot
Kestävyysraportti (SFDR)
Avaintietoasiakirja
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

Rahaston kestävyyteen liittyvät tiedot

Sijoitusrahasto eQ High Yield on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto, joka sijoittaa pääosin kansainvälisten yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, joiden luottoluokitus on alhaisempi kuin BBB Standard & Poors’in luottoluokitusasteikolla tai sitä vastaavan muun kansainvälisen luokituslaitoksen luokitus. Sijoitukset tehdään pääosin EUR- ja USD-määräisiin joukkolainoihin. Jos sijoitukset eivät ole euromääräisiä, valuuttariski suojataan euroihin.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahaston vertailuindeksi on ICE BofAML European Currency Non-Financial High Yield 3 % Constrained Index (EUR Hedged), joka ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä.

Rahastosijoittamiseen liittyy riski, ja sijoitusten arvo voi nousta tai laskea riippuen rahaston sijoituskohteiden arvonkehityksestä. Sijoittaja voi myös menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan. 

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ High Yield -rahaston rahastoesitteessä.

Rahaston arvot

Tuottokehitys
1 kk 0,75 %
3 kk 0,26 %
Vuoden alusta 3,40 %
12 kk 9,66 %
3 v p.a. 0,16 %
Perustamisesta p.a. 4,87 %
2023 12,51 %
2022 -13,77 %
2021 3,63 %
2020 -1,18 %
2019 12,14 %
Volatiliteetti 12 kk 2,70 %

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa.