www-sivujen yleiset käyttöehdot ja etämyynnin ennakkotiedot

Verkkopalvelun yleiset ehdot

Saavutettavuusseloste

    Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteissa on kuvattu eQ:n henkilörekistereissä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste, henkilötietojen tietolähteet, henkilötietojen siirto, luovutus ja säilyttäminen, rekisteröidyn oikeudet sekä yhteystiedot. Henkilörekisterillä tarkoitamme eQ:ssa sellaista henkilötietojen muodostamaa kokonaisuutta, jossa henkilötietojen käsittelyllä on yhdenmukainen käyttötarkoitus. 

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Suoramarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

Rekrytointirekisterin tietosuojaseloste

Osakkeenomistajarekisterin tietosuojaseloste

Sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Vuokralaisrekisterin tietosuojaseloste

eQ Whistleblower - ilmoituskanavan ilmoittajarekisterin tietosuojaseloste

eQ informoi rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä tarpeen mukaan myös henkilötietojen keräämisen ja palvelujen käytön yhteydessä.