eQ Varainhoito Oy mahdollistaa sijoittajille pääsyn Euroopan ja Yhdysvaltojen johtaviin pieniin ja keskikokoisiin pääoma­rahastoihin sekä omien rahastojen rahasto­jemme että asiakas­kohtaisesti varainhoito-ohjelmien kautta. Sijoitus­toiminnan lisäksi eQ tarjoaa sijoittajille vaihtoehtoisten sijoitusten raportointi- ja monitorointi­palveluja sekä kattavaa neuvonantoa pääomasijoitus­salkkujen uudelleen­järjestelyissä.

eQ Oyj on Suomen pääomasijoitusyhdistyksen jäsen. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry (Pääomasijoittajat) on antanut suosituksia avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi pääomasijoitusalalla. Näitä suosituksia noudatetaan eQ.fi sivustolla.

eQ noudattaa kohderahastojen arvonmäärityksessä soveltuvin osin International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines –ohjetta tai vastaavaa Invest Europen suosittelemaa arvostusohjetta ja sijoittajaraportoinnissaan Invest Europen raportointisuositusta. eQ noudattaa sijoitustoiminnassa eQ:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja toimintatapoja, joista on saatavilla lisätietoa eQ:n nettisivuilta Vastuullinen sijoittaminen >>

eQ Rahastoyhtiö Oy on saanut yhtenä ensimmäisistä suomalaisista varainhoitajista vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaisen AIFM-toimiluvan vuonna 2014.

Rahastojen säilytysyhteisö on OP Yrityspankki Oyj. Uusi säilytysyhteisö 1.11.2019 lukien on OP Säilytys Oy.

Oheisesta listasta näet rahastojen sijoitus­strategian, vuosikerran ja koon.

eQ PE XVI North Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa pieniin pohjoiseurooppalaisiin yrityksiin uusien perustettavien, jälkimarkkinoilta hankittujen buyout-rahastojen ja rinnakkaissijoitusten kautta
Perustamisvuosi: 2024
Rahaston koko: 199 MEUR (varainkeruussa)
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien neljännen vuoden jälkeen 10,0 % p.a. (yli 5,0 MEUR sitoumuksesta > 0,7 % p.a.)
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 1 MEUR
Vaihe: Sijoittaa

eQ PE SF V (ESR)

Strategia: Rahasto sijoittaa pieniin pohjoiseurooppalaisiin yrityksiin jälkimarkkinoilta hankittujen buyout-rahastojen kautta
Perustamisvuosi: 2024
Rahaston koko: 60 MEUR (varainkeruussa)
Hallinnointipalkkio: Vuosina 1-4: 1,0 % p.a. sitoumuksesta; vuosina 5-8: 0,75% p.a. sitoumuksesta
Tuottopalkkio/voitonjako: 10,0 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 10,0 %:n vuosituoton.
Vaihe: Sijoittaa

eQ VC II

Strategia: Rahasto sijoittaa siemen-, alku- ja kasvuvaiheen pohjoisamerikkalaisiin yrityksiin venture capital –rahastojen kautta
Perustamisvuosi: 2022
Rahaston koko: 44 MUSD (varainkeruussa)
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien kuudennen vuoden jälkeen 10,0 % p.a.
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 1 MUSD
Vaihe: Sijoittaa

eQ PE XV US Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa pieniin pohjoisamerikkalaisiin yrityksiin uusien perustettavien buyout-rahastojen ja rinnakkaissijoitusten kautta
Perustamisvuosi: 2023
Rahaston koko: 283 MUSD
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien neljännen vuoden jälkeen 10,0 % p.a.
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 1 MUSD
Vaihe: Sijoittaa

eQ PE XIV North Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa pieniin pohjoiseurooppalaisiin yrityksiin uusien perustettavien, jälkimarkkinoilta hankittujen buyout-rahastojen ja rinnakkaissijoitusten kautta
Perustamisvuosi: 2022
Rahaston koko: 288 MEUR
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien neljännen vuoden jälkeen 10,0 % p.a. (yli 5,0 MEUR sitoumuksesta > 0,7 % p.a.)
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 1 MEUR
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ PE SF IV (ESR)

Strategia: Rahasto sijoittaa pieniin pohjoiseurooppalaisiin yrityksiin jälkimarkkinoilta hankittujen buyout-rahastojen kautta
Perustamisvuosi: 2022
Rahaston koko: 151 MEUR
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. sitoumuksesta; laskien neljännen vuoden jälkeen 10% p.a
Tuottopalkkio/voitonjako: 10,0 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 10,0 %:n vuosituoton.
Vaihe: Sijoittaa

eQ VC

Strategia: Rahasto sijoittaa siemen-, alku- ja kasvuvaiheen pohjoisamerikkalaisiin yrityksiin venture capital –rahastojen kautta
Perustamisvuosi: 2021
Rahaston koko: 77 MUSD
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien kuudennen vuoden jälkeen 10,0 % p.a.
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 1 MUSD
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ PE XIII US Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa pieniin pohjoisamerikkalaisiin yrityksiin uusien perustettavien buyout-rahastojen ja rinnakkaissijoitusten kautta
Perustamisvuosi: 2021
Rahaston koko: 318 MUSD
Hallinnointipalkkio: 1,0% p.a. laskien neljännen vuoden jälkeen 10,0% p.a.
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0%:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 1 MUSD
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ Private Credit III

Strategia: Rahasto sijoittaa eurooppalaisiin syndikoituihin vakuudellisiin senior- ja juniorlainoihin
Perustamisvuosi: 2020
Rahaston koko: 54 MEUR
Hallinnointipalkkio: 1,2 % p.a. laskettuna salkun sijoitetusta pääomasta
Tuottopalkkio/voitonjako: Ei tuottopalkkiota
Vaihe: Sijoittaa

eQ PE XII North Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa pieniin pohjoiseurooppalaisiin yrityksiin uusien perustettavien ja jälkimarkkinoilta hankittujen buyout-rahastojen kautta
Perustamisvuosi: 2020
Rahaston koko: 205 MEUR
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien neljännen vuoden jälkeen 10,0 % p.a. (yli 5,0 MEUR sitoumuksesta > 0,7 % p.a.)
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 1,0 MEUR
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ PE SF III (ESR)

Strategia: Rahasto sijoittaa pieniin pohjoiseurooppalaisiin yrityksiin jälkimarkkinoilta hankittujen buyout-rahastojen kautta
Perustamisvuosi: 2020
Rahaston koko: 170 MEUR
Hallinnointipalkkio: Vuosina 1-4: 1,0 % p.a. sitoumuksesta; vuosina 5-8: 0,75% p.a. sitoumuksesta
Tuottopalkkio/voitonjako: 10,0 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 10,0 %:n vuosituoton.
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ PE XI US Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa pieniin pohjoisamerikkalaisiin yrityksiin uusien perustettavien buyout-rahastojen ja rinnakkaissijoitusten kautta
Perustamisvuosi: 2019
Rahaston koko: 217,3 MUSD
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien viidennen vuoden jälkeen 10,0 % p.a.
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 1,0 MUSD
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ Private Credit II

Strategia: Rahasto sijoittaa eurooppalaisiin syndikoituihin vakuudellisiin senior- ja juniorlainoihin
Perustamisvuosi: 2018
Rahaston koko: 73,5 MEUR
Hallinnointipalkkio: 1,2 % p.a. laskettuna salkun sijoitetusta pääomasta
Tuottopalkkio/voitonjako: Ei tuottopalkkiota
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ PE SF II (ESR)

Strategia: Rahasto sijoittaa pieniin pohjoiseurooppalaisiin yrityksiin jälkimarkkinoilta hankittujen buyout-rahastojen kautta
Perustamisvuosi: 2018
Rahaston koko: 135 MEUR
Hallinnointipalkkio: Vuosina 1-4: 1,0 % p.a. sitoumuksesta; vuosina 5-8: 0,75% p.a. sitoumuksesta
Tuottopalkkio/voitonjako: 10,0 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 10,0 %:n vuosituoton.
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ PE X North Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa pieniin pohjoiseurooppalaisiin yrityksiin uusien perustettavien ja jälkimarkkinoilta hankittujen buyout-rahastojen kautta
Perustamisvuosi: 2018
Rahaston koko: 175 MEUR
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien neljännen vuoden jälkeen 10,0 % p.a. (yli 5,0 MEUR sitoumuksesta > 0,7 % p.a.)
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 1,0 MEUR
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ PE SF Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa pieniin pohjoiseurooppalaisiin yrityksiin jälkimarkkinoilta hankittujen buyout-rahastojen kautta
Perustamisvuosi: 2017
Rahaston koko: 123,8 MEUR
Hallinnointipalkkio: 0,5 % p.a. rahaston nettovarallisuusarvosta
Tuottopalkkio/voitonjako: Ei tuottopalkkiota
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ PE IX US Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa pieniin pohjoisamerikkalaisiin yrityksiin uusien perustettavien buyout-rahastojen ja rinnakkaissijoitusten kautta
Perustamisvuosi: 2017
Rahaston koko: 105 MUSD
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien viidennen vuoden jälkeen 10,0 % p.a.
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 1,1 MUSD
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ Private Credit

Strategia: Rahasto sijoittaa eurooppalaisiin syndikoituihin vakuudellisiin senior- ja juniorlainoihin
Perustamisvuosi: 2017
Rahaston koko: 92,0 MEUR
Hallinnointipalkkio: 1,2 % p.a. laskettuna salkun sijoitetusta pääomasta
Tuottopalkkio/voitonjako: Ei tuottopalkkiota
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ PE VIII North Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa pieniin pohjoiseurooppalaisiin yrityksiin uusien perustettavien ja jälkimarkkinoilta hankittujen buyout-rahastojen kautta
Perustamisvuosi: 2016
Rahaston koko: 160,0 MEUR
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien neljännen vuoden jälkeen 10,0 % p.a. (yli 5,0 MEUR sitoumuksesta > 0,7 % p.a.)
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 3,0 MEUR
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ PE VII US Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa pieniin pohjoisamerikkalaisiin yrityksiin uusien perustettavien buyout-rahastojen ja rinnakkaissijoitusten kautta
Perustamisvuosi: 2015
Rahaston koko: 80,2 MUSD
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien viidennen vuoden jälkeen 10,0 % p.a.
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 3,0 MUSD
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ PE VI North Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa pieniin pohjoiseurooppalaisiin yrityksiin uusien perustettavien ja jälkimarkkinoilta hankittujen buyout-rahastojen kautta
Perustamisvuosi: 2013
Sijoitusohjelman koko: 130,0 MEUR (sis. 100 MEUR:n rahasto)
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien 4 vuoden jälkeen 10,0 % p.a. (yli 5,0 MEUR sitoumuksesta > 0,7 % p.a.)
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 3,0 MEUR
Vaihe: Täysin sijoitettu

Amanda V East Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa pieniin itäeurooppalaisiin yrityksiin uusien perustettavien ja jälkimarkkinoilta hankittujen buyout-rahastojen kautta
Perustamisvuosi: 2011
Rahaston koko: 50,0 MEUR
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien seitsemän vuoden jälkeen 10,0 % p.a.
Tuottopalkkio/voitonjako: 10,0 % voitosta sen jälkeen kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 6,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 5,0 MEUR
Vaihe: Täysin sijoitettu

Amanda IV West Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa länsieurooppalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin buyout-rahastojen kautta
Perustamisvuosi: 2007
Rahaston koko: 90,0 MEUR
Hallinnointipalkkio: 0,8 % p.a. laskien kuudennen vuoden jälkeen 10,0 % p.a.
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 8,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 5,0 MEUR
Vaihe: Täysin sijoitettu

Amanda III Eastern Private Equity Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa pieniin itäeurooppalaisiin yrityksiin uusien perustettavien ja jälkimarkkinoilta hankittujen buyout-rahastojen kautta
Perustamisvuosi: 2006
Rahaston koko: 110,2 MEUR
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien seitsemännen vuoden jälkeen 10,0 % p.a.
Tuottopalkkio/voitonjako: 10,0 % voitosta sen jälkeen kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 6,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 10,0 MEUR
Vaihe: Täysin sijoitettu