Sijoitusstrategiamme on sijoittaa kasvu- ja buyout-rahastojen kautta maailman­laajuisesti pääpainon ollessa Pohjois-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tyypillisesti kohde­rahastomme hankkivat kohde­yrityksen enemmistö­omistuksen itselleen yhdessä yrittäjän tai johdon kanssa.

Strategiamme on sijoittaa uusiin perustettaviin rahastoihin, ostaa jälkimarkkinoilta rahasto-osuuksia sekä tehdä rinnakkaissijoituksia kohdeyhtiöihin rahastomanagerimme rinnalla. Rahastojen rahastomme sijoittavat pääsääntöisesti pieniin pohjois-eurooppalaisiin ja pohjois-amerikkalaisiin rahastoihin, joiden koot vaihtelevat välillä 50-500 miljoonaa euroa / 100- 1,000 miljoonaa dollaria. Varainhoito-ohjelmamme sijoittavat keskikokoisiin buyout-rahastoihin Euroopassa, joiden koot vaihtelevat välillä 500-3,000 miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikan private equity -markkinoille sijoitamme strategisen yhteistyökumppanimme, RCP Advisorsin avulla. Lisäksi seuraamme Aasian, Etelä-Amerikan ja Afrikan pääomasijoitusmarkkinoita.

Venture capital –strategiamme on sijoittaa johtaviin siemen-, alku- ja kasvuvaiheen venture capital -rahastoihin Yhdysvalloissa. Rahastot sijoittavat nopeasti kasvaviin start-up-yrityksiin teknologiasektorilla. Yhdysvaltain venture capital-markkinoille sijoitamme strategisen yhteistyökumppanimme TrueBridge Capital Partnersin avulla.