30.04.2024

eQ:n kolmelle Eurooppaan sijoittavalle aktiivirahastolle Lipperin palkinto

LSGE Lipper on julkistanut vuoden 2024 LSGE Lipper Fund Awards -palkintojen saajat Pohjoismaissa. eQ Suomi –rahasto oli paras rahasto Suomi-osakkeiden sarjassa sekä viiden että 10 vuoden aikaperiodeilla. eQ Eurooppa Osinko -rahasto oli paras rahasto 10 vuoden aikaperiodilla ja eQ Pohjoismaat Pienyhtiö -rahasto 5 vuoden aikaperiodilla omassa kategoriassaan. Voittajat valittiin riskikorjatun tuoton perusteella.

Anne Dave Dicken

”eQ Varainhoidolla on erittäin kokenut tiimi eurooppalaisissa osakkeissa, ja Lipperin palkinto on hieno osoitus siitä pitkäjänteisestä ja ammattimaisesta työstä, jota tiimi tekee. eQ Suomi –rahaston salkunhoidosta vastaa Anne Brusila (keskellä), eQ Eurooppa Osinko –rahaston Dick Lund (vasemmalla) ja eQ Pohjoismaat Pienyhtiö –rahaston Davit Kantola (oikealla). Rahastot ovat aktiivisesti hoidettuja ja sijoitusstrategiat perustuvat osakepoimintaan. Eurooppa on yksi eQ:n aktiivisen salkunhoidon painopistealue ja tärkeä osa asiakkaidemme osakesalkkua, joten on hienoa menestyä laajalla rintamalla tällä osa-alueella.”, toteaa eQ Varainhoidon sijoitustoiminnasta vastaava johtaja Veli-Pekka Heikkinen."

eQ Suomi –rahasto palkittiin aiemmin tänä vuonna Morningstarin palkinnolla. eQ Eurooppa Osinko –rahasto on palkittu Lipperin toimesta myös 2021 ja 2022.

eQ:lla on Suomessa yhteensä 25 rahastoa, joista kahdeksan on itse hoidettuja, aktiivisia osakerahastoja.